dimarts, 10 de novembre de 2015

He is.../ She is...

Una mostra més del progrés dels nens i nenes de 2n! GOOD JOB!!!!!I CAN... / I CAN'T...

Aquesta és una de les activitats que aprofitem per fer a l'hora del desdoblament d'anglès de 2n. Amb l'objectiu de potenciar la llengua oral, els/les alumnes juguen per parelles; un diu i l'altre endevina. Sovint no és fàcil, però mica en mica anem progressant, i sobretot ens anem atrevint més a parlar en anglès! LET'S GO!!!!!!!